logo

Garantie

Alle door ons geleverde of gemonteerde producten hebben het eerste jaar 100% garantie.

Indien de fabrikant of onze leverancier een langere garantieperiode of anderszins andere garantievoorwaarden hanteert, conformeert RM Techniek zich hieraan. 

5 jaar garantie op de apparatuur van Mitsubishi Heavy Industries!
Voor alle in Nederland geleverde producten van Mitsubishi Heavy Industries geldt vanaf 1 januari 2009 een garantietermijn van 5 jaar na levering. Binnen deze periode worden defecte onderdelen gratis omgeruild, indien aan onderstaande garantievoorwaarden is voldaan.

Garantievoorwaarden
5 jaar garantie geldt alleen indien het systeem door een F-gassen erkend bedrijf in bedrijf wordt gesteld en er jaarlijks aantoonbaar onderhoud wordt gepleegd door een F-gassen erkend bedrijf. Op verzoek van RM Techniek moet de aankoopfactuur van de gehele installatie en serienummer(s) van de betreffende unit(s) schriftelijk overlegd kunnen worden. De storingscode en de aard van de storing moet worden opgegeven.

Uitsluitingen
Condenswaterpompen (1 jaar)
Indien de capaciteit onvoldoende is (beoordeling ligt bij RM Techniek ).
Het defect is ontstaan door externe omstandigheden (bijvoorbeeld weersinvloeden, blikseminslag, vandalisme, over- en onderspanning).
Indien de installatie niet jaarlijks wordt onderhouden
Indien de installatie geplaatst is in of nabij een agressief milieu.
De installatie geplaatst is in een server ruimte.
Wanneer het type plaatje is verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
Elke vorm van gevolg schade.
Arbeidsloon, reis- en/of transportkosten na het eerste jaar.