logo

Milieu & Subsidie

F-gassen gecertificeerd

Vanaf 1 januari 2010 is de F-Gassen regeling voor koelinstallaties van kracht.

RM Techniek is in het bezit van het bedrijfscertificaat voor installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan koelinstallaties. Bij werkzaamheden aan deze koelinstallaties kunnen f-gassen of gereguleerde (ozonlaagafbrekende) stoffen vrij komen. Hierdoor mogen alleen deskundig opgeleide monteurs met dit nieuwe bedrijfscertificaat de werkzaamheden uitvoeren.
Het bedrijfscertificaat is Europees erkend. Dit in tegenstelling tot de oude STEK-erkenning, welke niet wordt erkend in andere lidstaten. Indien u de hieraan verbonden werkzaamheden in een of meer van de lidstaten verricht, wordt geadviseerd een bedrijf in te zetten dat over een bedrijfscertificaat in het kader van de regeling koelinstallaties beschikt.

Bedrijfscertificaten mogen alleen worden verstrekt door de keuringsinstanties die door de Minister van VROM zijn aangewezen.

Nieuwe F-gassenverordening per 1 januari 2015

De belangrijkste wijzigingen voor de eindgebruiker zijn de frequentie van lekcontroles aan de installatie en de uitfasering van koudemiddelen met een hoog GWP. De Europese Unie heeft op 20 mei 2014 de nieuwe F-gassenverordening gepubliceerd in haar officiële blad. De verordening die gepubliceerd is onder de noemer (EU) nr. 517/2014 is van toepassing per 1 januari 2015 in alle 28 lidstaten. De nieuwe Europese F-gassenverordening geldt voor alle synthetische koudemiddelen (HFK). Deze koudemiddelen komen voor in talloze klimaatinstallaties en koelsystemen. Voor gebouwbeheerders en eigenaren van koel- en klimaatinstallaties kan dit grote gevolgen hebben!

Flyer

Verbod op R22

Per 1 januari 2015 wordt het bijvullen van HCFK’s verboden. Daarbij gaat het onder andere om het veelgebruikte koudemiddel R22, inclusief de mengsels waarin R22 is toegepast, waaronder R401, R402, R403, R408 en R409. Deze koudemiddelen mogen vanaf 2015 niet langer worden bijgevuld in koel- en klimaatinstallaties of warmtepompen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor uw installatie.

Flyer| Website

Subsidie

Kent u de E.I.A. regeling?

De Energie Investerings Aftrek (E.I.A.) is een fiscale regeling die Nederlandse bedrijven stimuleert te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Investeert u in een energiezuinig en milieuvriendelijk warmtepomp systeem met energielabel A en een hoge C.O.P.?
Dan kunt u een percentage van de investeringkosten aftrekken van uw fiscale winst.

Lees er meer over op de website van de Belastingdienst